UR-förskola

Nicandersgatans förskola är en UR-förskola.

En UR-förskola eller -skola är på olika sätt med i UR:s programproduktion och får förhandsinformation om UR:s utbud och programproduktion. Det pedagogiska samarbetet ger också Nicandergatans pedagoger inspiration och kompetensutveckling i det dagliga arbetet.

Hela UR:s utbud är kopplat till läroplanen och att det finns arbetsmaterial till i princip allt.

– Tittar man på ett intressant program tillsammans med barnen kan man klicka sig vidare till material med frågor, kopplingar till läroplanen och mycket annat, berättar Emma Lewis som är teamledare på förskolan.

Som UR-förskola får Nicandergatans förskola ta del av tankar kring nya program, kommentera och prova på material innan det kommer ut på webben. De kan påverka utbudet genom att svara på frågor ett par gånger om året om vad barnen är intresserade av just nu. Förskolan uppmuntras också att skicka in filmer, bilder av vad de jobbar med, som kan publiceras på UR:s webbplats.

UR har ett enormt utbud och hög pedagogisk, kreativ och digital kompetens som Nicandergatans förskolas barn och pedagoger nu är med och påverkar.